Diễn đàn XTB đánh giá về nhà môi giới

Posted by

Như nhà môi giới đã viết, nó cho phép bạn đầu tư thông qua một nền tảng giao dịch đẳng cấp thế giới. Cần lưu ý rằng, theo ông, nó rất dễ sử dụng, đó là một lợi thế rất lớn cho người mới bắt đầu. Như một lợi thế khác, ông trích dẫn sự trao đổi đơn đặt hàng nhanh chóng. Nhà môi giới tuyên bố rằng họ liên tục làm việc về khả năng chi trả ngày càng tốt hơn của các dịch vụ của mình, muốn đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thông tin môi giới

Giấy phép và chứng chỉ được giữ

Theo nhà môi giới, anh ta có các giấy phép cần thiết, chẳng hạn như, ví dụ, giấy phép KNF. Nó cũng có cấp phép xuyên biên giới.

XTB – phí và hoa hồng

Trang web của nhà môi giới nói rằng nó cho phép bạn đầu tư vào cổ phiếu của các công ty từ khắp nơi trên thế giới trong khi tính phí hấp dẫn cho khách hàng.

Tiền gửi tối thiểu

Trên Internet, người ta viết rằng khi mở tài khoản với một nhà môi giới, bạn có thể gửi số tiền bạn chọn để đầu tư. Đây là thông tin tốt đặc biệt là cho người mới bắt đầu.

XTB – tài khoản demo

Nhà môi giới đã thông báo rằng nó cung cấp một tài khoản demo và nó khuyến khích bạn thử nó.

Ý kiến về XTB trên các diễn đàn và blog

Theo những tiếng nói được tìm thấy trên Internet, nhà môi giới là một tổ chức tài chính chuyên nghiệp. Một nhóm những người đam mê tuyên bố rằng sự hỗ trợ của anh ta được cung cấp cho khách hàng thực sự xứng đáng với sự bắt chước. Nhiều nhà bình luận coi nhà môi giới là một thương hiệu đã được chứng minh và được thiết lập tốt. Mặc dù vậy, một số đánh giá có thể chỉ ra rằng các nhà môi giới khác có thể có một đề nghị tốt hơn. Theo văn phòng biên tập của chúng tôi, không biết liệu một tuyên bố như vậy có đúng hay không, vì vậy chúng tôi có thể đánh giá nhà môi giới.

Trụ sở môi giới

FAQ

Tôi có thể thay đổi đòn bẩy không?

Theo nhà môi giới, bạn không thể tự thay đổi đòn bẩy trên tài khoản thực, vì nó phụ thuộc vào thị trường đầu tư, cũng như số tiền gửi trong tài khoản.

Tôi có thể thay đổi chênh lệch không?

Vì nó được viết trên trang web của nhà môi giới, có hai loại tài khoản đầu tư có chênh lệch thay đổi. Trên tài khoản tiêu chuẩn, chênh lệch là tổng chi phí giao dịch và trên tài khoản PRO, ngoài chênh lệch, nên thêm hoa hồng.

Những loại đòn bẩy nào được cung cấp bởi nhà môi giới?

Trên Internet, người ta viết rằng đòn bẩy phụ thuộc vào thị trường mà các khoản đầu tư được thực hiện, cũng như số tiền đầu tư. Phạm vi đòn bẩy là 1: 2 – 1:200, nhưng nó không áp dụng cho cổ phiếu và ETF.

Author

  • A lover of matters related to investing and finances. He runs a company dealing with financial optimization methods. Privately, a mother of four and a happy married woman. He enjoys playing the piano, music and singing. After hours he gives private lessons.

Leave a Reply