Đánh giá của Diễn đàn FXORO về nhà môi giới

Posted by

Nhà môi giới nói rằng nó được thành lập vào năm 2021. Người sáng lập của nó đã quyết định tạo ra một cách tiếp cận thương mại sáng tạo. Trong những năm qua, vai trò của nhà môi giới trên thị trường tài chính đã tiếp tục phát triển. Hiện tại, nhà môi giới cung cấp cho các nhà đầu tư lĩnh vực này để hoạt động trong một môi trường giao dịch hiệu quả. Mục tiêu của nhà môi giới cũng đã trở thành cung cấp các điều kiện giao dịch tốt nhất. Nó sử dụng công nghệ, nghiên cứu và đầu tư hiện đại.

Thông tin môi giới

Giấy phép và chứng chỉ được giữ

Theo nhà môi giới, nó được cấp phép đầy đủ nhờ các quy định của CySEC và FSA.

FXORO – phí và hoa hồng

Nhà môi giới đã đăng thông tin về việc tính phí và hoa hồng thích hợp. Ví dụ: trong trường hợp không hoạt động trong tài khoản, phí là 25 EUR.

Tiền gửi tối thiểu

Nhóm biên tập của chúng tôi không thể trả lời câu hỏi về khoản tiền gửi tối thiểu theo yêu cầu của nhà môi giới. Để xác định nó, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với dịch vụ khách hàng.

FXORO – tài khoản demo

Nhóm biên tập của chúng tôi không thể trả lời liệu nhà môi giới có cung cấp tài khoản demo hay không. Có lẽ một giải pháp tốt sẽ là hỏi văn phòng dịch vụ khách hàng về vấn đề này.

Đánh giá về FXORO trên các diễn đàn và blog trực tuyến

Đánh giá về nhà môi giới đặt nó trong một ánh sáng tích cực. Những người ủng hộ nhà môi giới tin rằng anh ta là một chuyên gia trong cách tiếp cận của mình với khách hàng. Những người không hài lòng nghĩ rằng nó có thể tốt hơn nhiều và thích tìm kiếm một nhà môi giới khác. Nhóm biên tập của chúng tôi quyết định không đưa ra bình luận vì họ không muốn tham gia vào các tranh chấp không cần thiết của người dùng Internet.

Trụ sở môi giới

FAQ

Những loại tiền tệ nào đã được phép tham gia giao dịch?

Theo nhà môi giới, nó có thể là USD hoặc EUR.

Nhà môi giới có cung cấp tài khoản Hồi giáo không?

Như nhà môi giới đã nói, có.

Công dân Hoa Kỳ có thể là khách hàng của một nhà môi giới không?

Theo thông tin từ trang web của nhà môi giới, không. Điều này là do thiếu các quy định cần thiết.

Author

  • A lover of matters related to investing and finances. He runs a company dealing with financial optimization methods. Privately, a mother of four and a happy married woman. He enjoys playing the piano, music and singing. After hours he gives private lessons.

Leave a Reply