Regler

Användarvillkor för intransfer24.com. Vår redaktion lägger följande text intransfer24.com webbplatsen, som nedan kallas förordningarna. Den innehåller information om integritetspolicyn, användarvillkoren och själva reglerna. Allmänt:

 1. Varje person som besöker intransfer24.com är skyldig att läsa innehållet i reglerna.
 2. Dessa regler anger hur användningen av webbplatsen ska ske. Således togs frågorna om att ta emot innehållet på denna webbplats upp.
 3. Allt innehåll på webbplatsen intransfer24.com endast i informationssyfte.
 4. Vi bekräftar att vi inte har registrerats som mäklare eller som återförsäljare av finansiella tjänster under en tillsynsmyndighet. Skaparna av webbplatsen intransfer24.com inte har licensen och lämpliga kvalifikationer för investeringsrådgivning. Informationen på denna webbplats bör behandlas av läsaren som pedagogiskt eller informativt material.
 5. Intransfer24.com är en informationswebbplats, men kan ha annonser eller länkar till andra webbplatser. Webbplatsens ägare kan få ersättning eller andra vinster från dem, vilket beror på de överenskomna villkoren.
 6. Informationen som publiceras på intransfer24.com webbplats är skaparnas åsikter och åsikter samt besökare på webbplatsen. Så här ska innehållet tolkas. Meddelanden som publiceras intransfer24.com sidan är egendomen för webbplatsens ägare. Vi förbjuder distribution, ändring eller användning av innehållet på webbplatsen. Om det finns ett brott mot detta förbud förbehåller vi oss rätten att inleda rättsliga förfaranden.
 7. Var och en av de personer som läsare, användare eller besökare på webbplatsen fattar alla ekonomiska beslut på egen hand. Ägarna till webbplatsen har inte intransfer24.com konsekvenserna av sådana beslut. Material från intransfer24.com bör inte behandlas som ett erbjudande eller en rekommendation.
 8. Användaren av webbplatsen håller med om att investeringar och handel är aktiviteter baserade på spekulation, vilket medför en betydande risk för förluster. Investerare kan förlora en del av eller alla fonder på sitt konto. De bör därför inte vidta de åtgärder som nämnts tidigare utan att rådfråga en finansiell expert. Ägarna till webbplatsen informerar intransfer24.com riskkapital som en person inte har råd att förlora är mycket olämpligt.
 9. Investeringar i Forex, kryptovalutor, CFD: er, binära optioner eller andra finansiella instrument bör inte baseras på innehåll från intransfer24.com. Detta beror på att vi inte har licens eller registrering som konsulter eller finansiella rådgivare. Innan du börjar investera, kontrollera riskvarningen på mäklarens webbplats.
 10. Du ansvarar för investeringar i värdepapper, binära optioner och andra finansiella instrument. Redaktörerna för intransfer24.com inte tar något ansvar för de ekonomiska förlusterna för besökare på webbplatsen.
 11. Kommentarerna från läsarna av intransfer24.com blir offentligt innehåll.
 12. Redigerarna för den intransfer24.com sidan kan ta bort kommentarer som:
  1. De är inte relaterade till innehållet i artikeln eller posten.
  2. De är vulgära, obscena eller innehåller stötande innehåll oavsett i vilken form de publiceras, till exempel text eller grafik. Det är också förbjudet att använda svordomar i förkortad form.
  3. De strider mot tillämplig lag.
  4. De tillhör politiska, sociala, reklam eller andra icke-ämnade kampanjer.
  5. De innehåller onödig information – de är skräppost.
  6. De är märkta med en avatar som bryter mot lagen eller goda seder.
  7. De har stilistiska eller stavfel och gör det omöjligt att läsa innebörden av uttalandet.
  8. De är skrivna med stora bokstäver och har ett alltför stort antal specialtecken.
  9. De innehåller personuppgifter som bostadsort, e-postadress, telefonnummer.
  10. De riktar sig till redaktörerna för intransfer24.com webbplats.
 13. Redaktionen förbjuder publicering av kommentarer:
  1. Främja konsumtion av alkohol, narkotika eller droger.
  2. Förolämpa offentliga personer, privatpersoner eller förtala dem med obevisade anklagelser.
 14. Redaktörerna förbehåller sig rätten att ändra poster som bryter mot reglerna.
 15. Redaktionen får när som helst ändra bestämmelserna i förordningarna med omedelbar verkan från och med den tidpunkt då de offentliggörs.

Tjänstens ansvar:

 1. Var och en av de personer som besöker webbplatsen intransfer24.com läsa reglerna på webbplatsen.
 2. I webbplatsens innehåll kan placeras länkar till affiliate-program, från vilka ägaren kan samla in vinster.
 3. Webbplatsens ägare kan inte vara ansvarig för innehållet som finns på andra sidor som användaren kan omdirigeras till.
 4. Den intransfer24.com sidan kan innehålla kampanjer för företag och finansiella enheter från vilka ägaren kan få vinst.
 5. Innehållet på webbplatsen intransfer24.com är i informationssyfte. De är inte ett förslag och incitament att handla med finansiella instrument eller andra investeringsformer.
 6. Informationen på webbplatsen intransfer24.com inte en rekommendation som gäller finansiella instrument, deras emittenter eller emittenter.
 7. Innehållet som publiceras på intransfer24.com webbplats är inte juridisk eller finansiell rådgivning.
 8. Användaren som använder webbplatsen förklarar att han har läst och förstått vilka regler som gäller för webbplatsens intransfer24.com.
 9. Ägaren till intransfer24.com tar inte ansvar för följande konsekvenser:
  1. Fatta investeringsbeslut av användaren eller tredje part baserat på material från webbplatsen.
  2. Förluster till följd av investeringar baserat på rekommendationer, prognoser eller meddelanden som laddats ner från webbplatsen.
  3. Omdirigerar till organisationens webbplatser. Han tar inte ansvar för deras pålitlighet, korrekthet och sätt att agera.

Upphovsrätt. De resurser som placeras intransfer24.com webbplatsen skyddas av upphovsrätten och tillhör redaktörerna för intransfer24.com. Det är förbjudet att kopiera dem och vidare distribuera dem utan författarens samtycke.