Pravila

Uslovi korišćenja intransfer24.com. Naš urednički tim postavlja sledeći tekst na sajt intransfer24.com, koji se u daljem tekstu naziva Pravilnik. On sadrži informacije o politici privatnosti, uslovima korišćenja i samim propisima. Opšte:

 1. Svaka osoba koja intransfer24.com je dužna da pročita sadržaj propisa.
 2. Ovi propisi određuju kako bi trebalo da se odvija korišćenje web sajta. Tako su se pokrenula pitanja prijema sadržaja na ovom veb sajtu.
 3. Sav sadržaj na sajtu intransfer24.com samo u informativne svrhe.
 4. Potvrđujemo da nismo registrovani kao broker ili kao trgovac finansijskim uslugama pod regulatornim telom. Tvorci sajta su intransfer24.com licencu i odgovarajuće kvalifikacije za investicione savete. Informacije na ovom sajtu čitalac treba da tretira kao edukativne ili informativne materijale.
 5. Intransfer24.com je informativna lokacija, ali može imati reklame ili veze ka drugim Veb lokacijama. Vlasnik web sajta može dobiti nadoknadu ili drugu zaradu od njih, što zavisi od dogovorenih uslova.
 6. Informacije objavljene na intransfer24.com sajtu su mišljenja i stavovi kreatora, kao i posetilaca sajta. Ovako treba tumačiti sadržaj. Poruke objavljene intransfer24.com stranici su vlasništvo vlasnika sajta. Zabranjujemo distribuciju, izmenu ili korišćenje sadržaja sajta. Ako dođe do kršenja ove zabrane, zadržavamo pravo da pokrenemo pravni postupak.
 7. Svako od ljudi kao što su čitaoci, korisnici ili posetioci sajta sami donose sve finansijske odluke. Vlasnici sajta ne moraju da intransfer24.com snose posledice takvih odluka. Materijale sa sajta intransfer24.com ne treba tretirati kao ponudu ili preporuku.
 8. Korisnik sajta se slaže da su investicije i trgovina aktivnosti zasnovane na spekulacijama, koje nose znatan rizik od gubitaka. Investitori mogu da izgube deo ili sva sredstva na svom računu. Stoga ne bi trebalo ranije da preduzmu pomenute akcije bez konsultacija sa finansijskim stručnjakom. Vlasnici sajta takođe obaveštavaju intransfer24.com rizikovanje kapitala koji osoba ne može da priušti da izgubi veoma neprikladno.
 9. Investicije u Forex, kriptokurencije, CFD-ove, binarne opcije ili bilo koje druge finansijske instrumente ne bi trebalo da se zasnivaju na sadržaju iz intransfer24.com. To je posledica činjenice da nemamo dozvolu ili saobraćajnu dozvolu kao konsultanti ili finansijski savetnici. Pre nego što počnete da ulažete, proverite upozorenje o riziku na sajtu brokera.
 10. Odgovorni ste za ulaganja u hartije od vrednosti, binarne opcije i druge finansijske instrumente. Urednici sajta intransfer24.com ne preuzimaju nikakvu odgovornost za finansijske gubitke posetilaca sajta.
 11. Komentari čitalaca stranice intransfer24.com javni sadržaj.
 12. Urednici stranice intransfer24.com da izbrišu komentare koji:
  1. One nisu povezane sa sadržajem članka ili stavke.
  2. Oni su vulgarni, nepristojni ili sadrže uvredljiv sadržaj bez obzira na obrazac u kojem su objavljeni, kao što su tekst ili grafika. Takođe je zabranjeno koristiti psovke u skraćenom obliku.
  3. Oni su u suprotnosti sa važećim zakonom.
  4. Pripadaju političkim, društvenim, reklamnim ili drugim neosnovanim kampanjama.
  5. Sadrže nepotrebne informacije – one su bezvredna pošati.
  6. Obeleženi su avatarom koji krši zakon ili dobre običaje.
  7. Imaju stilske ili pravopisne greške i onemogućavaju čitanje značenja izjave.
  8. Napisane su velikim slovima i imaju prevelik broj specijalnih znakova.
  9. Sadrže lične podatke kao što su mesto boravka, e-adresa, broj telefona.
  10. Oni su adresirani na urednike intransfer24.com sajta.
 13. Uredništvo zabranjuje objavljivanje komentara:
  1. Promovisanje konzumiranja alkohola, narkotika ili droge.
  2. Vređanje javnih ličnosti, privatnih lica ili klevetanje sa nedokazanim optužbama.
 14. Urednici zadržavaju pravo da izmene stavke koje krše propise.
 15. Uredništvo može u svakom trenutku da promeni odredbe Uredbe sa neposrednim dejstvom od trenutka objavljivanja.

Odgovornost usluge:

 1. Svako od ljudi koji posećuju web sajt treba intransfer24.com pročita propise sadržane na sajtu.
 2. U sadržaju lokacije mogu se postaviti veze ka affiliate programima, od kojih vlasnik može da prikuplja zaradu.
 3. Vlasnik lokacije ne može biti odgovoran za sadržaj koji se nalazi na drugim stranicama na koje korisnik može biti preusmeren.
 4. Stranica intransfer24.com može da sadrži unapređenja preduzeća i finansijskih subjekata od kojih vlasnik može da dobije dobit.
 5. Sadržaj na Veb lokaciji intransfer24.com je u informativne svrhe. Oni nisu sugestija i podsticaj za trgovinu finansijskim instrumentima ili drugim oblicima investiranja.
 6. Informacije na vebsajtu intransfer24.com preporuka koja se odnosi na finansijske instrumente, njihove izdavače ili izdavače.
 7. Sadržaj objavljen na sajtu intransfer24.com nije pravni ili finansijski savet.
 8. Korisnik koji koristi sajt izjavljuje da je pročitao i razumeo koja su pravila rada sajta intransfer24.com.
 9. Vlasnik Intransfer24.com ne preuzima odgovornost za sledeće posledice:
  1. Donošenje investicionih odluka od strane korisnika ili trećih lica na osnovu materijala sa Web lokacije.
  2. Gubici nastali zbog investicija zasnovanih na preporukama, prognozama ili porukama preuzetim sa Veb lokacije.
  3. Preusmerava se na Veb lokacije vaše organizacije. On ne preuzima odgovornost za njihovu pouzdanost, ispravnost i način delovanja.

Autorsko pravo. Resursi postavljeni na veb intransfer24.com su zaštićeni autorskim pravima i vlasništvo su urednika intransfer24.com. Zabranjeno je kopirati ih i dalje distribuirati bez saglasnosti autora.