Pravidlá

Podmienky používania intransfer24.com. Náš redakčný tím umiestňuje nasledujúci text na webovú stránku intransfer24.com, ktorá sa ďalej označuje ako Predpisy. Obsahuje informácie o zásadách ochrany osobných údajov, podmienkach používania a samotných predpisoch. Všeobecné:

 1. Každá osoba, ktorá navštívi intransfer24.com, je povinná prečítať si obsah nariadení.
 2. Tieto predpisy špecifikujú, ako by sa malo používať webová stránka. Preto boli vznesené otázky prijímania obsahu na tejto webovej stránke.
 3. Všetok obsah na webovej stránke intransfer24.com je určený len na informačné účely.
 4. Berieme na vedomie, že sme neboli registrovaní ako maklér alebo ako obchodník s finančnými službami pod regulačným orgánom. Tvorcovia stránky intransfer24.com nemajú licenciu a primeranú kvalifikáciu na investičné poradenstvo. S informáciami na tejto webovej stránke by mal čitateľ zaobchádzať ako so vzdelávacími alebo informatívnymi materiálmi.
 5. Intransfer24.com je informačná stránka, ale môže mať reklamy alebo odkazy na iné webové stránky. Vlastník webovej stránky môže od nich získať odmenu alebo iné zisky, ktoré závisia od dohodnutých podmienok.
 6. Informácie zverejnené na webovej stránke intransfer24.com sú názory a názory tvorcov, ako aj návštevníkov stránky. Takto by sa mal obsah interpretovať. Správy zverejnené na stránke intransfer24.com sú majetkom vlastníkov lokality. Zakazujeme distribúciu, zmenu alebo používanie obsahu stránky. Ak dôjde k porušeniu tohto zákazu, vyhradzujeme si právo začať súdne konanie.
 7. Každý z ľudí, ako sú čitatelia, používatelia alebo návštevníci stránky, robí všetky finančné rozhodnutia sami. Majitelia stránky nenesú intransfer24.com dôsledky takýchto rozhodnutí. Materiály z webovej stránky intransfer24.com by sa nemali považovať za ponuku alebo odporúčanie.
 8. Používateľ stránky súhlasí s tým, že investície a obchodovanie sú činnosti založené na špekuláciách, ktoré nesú značné riziko strát. Investori môžu prísť o niektoré alebo všetky finančné prostriedky na svojom účte. Preto by nemali prijať opatrenia uvedené vyššie bez konzultácie s finančným expertom. Majitelia stránky intransfer24.com informovať, že riziko kapitálu, ktorý si človek nemôže dovoliť stratiť, je veľmi nevhodné.
 9. Investície do Forexu, kryptomien, CFD, binárnych opcií alebo akýchkoľvek iných finančných nástrojov by nemali byť založené na obsahu z intransfer24.com. Je to spôsobené tým, že nemáme licenciu alebo registráciu ako konzultanti alebo finanční poradcovia. Skôr ako začnete investovať, skontrolujte upozornenie na riziko na webových stránkach makléra.
 10. Ste zodpovední za investície do cenných papierov, binárnych opcií a iných finančných nástrojov. Redaktori webovej stránky intransfer24.com nepreberajú žiadnu zodpovednosť za finančné straty návštevníkov stránky.
 11. Komentáre čitateľov stránky intransfer24.com sa stávajú verejným obsahom.
 12. Editori stránky intransfer24.com môžu odstrániť komentáre, ktoré:
  1. Nesúvisia s obsahom článku alebo záznamu.
  2. Sú vulgárne, obscénne alebo obsahujú urážlivý obsah bez ohľadu na formu, v ktorej sú publikované, ako je text alebo grafika. Je tiež zakázané používať vulgárnosť v skrátenej forme.
  3. Sú v rozpore s platnými právnymi predpismi.
  4. Patria do politických, sociálnych, reklamných alebo iných nepodložených kampaní.
  5. Obsahujú zbytočné informácie – sú spamom.
  6. Sú označené avatarom, ktorý porušuje zákon alebo dobré zvyky.
  7. Majú štylistické alebo pravopisné chyby a znemožňujú čítanie významu vyhlásenia.
  8. Sú napísané veľkým písmenom a majú nadmerný počet špeciálnych znakov.
  9. Obsahujú osobné údaje, ako je miesto bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.
  10. Sú adresované redaktorom webovej stránky intransfer24.com.
 13. Redakčná rada zakazuje uverejňovanie komentárov:
  1. Podpora konzumácie alkoholu, omamných látok alebo drog.
  2. Urážanie verejných činiteľov, súkromných osôb alebo ich ohováranie neoverenými obvineniami.
 14. Editori si vyhradzujú právo na úpravu položiek, ktoré porušujú predpisy.
 15. Redakčná rada môže kedykoľvek zmeniť ustanovenia Vykonávacieho predpisu s okamžitou platnosťou od okamihu ich uverejnenia.

Zodpovednosť za službu:

 1. Každý z ľudí, ktorí navštívia webovú stránku, by mal intransfer24.com si prečítať predpisy obsiahnuté na webovej stránke.
 2. V obsahu stránky môžu byť umiestnené odkazy na pridružené programy, z ktorých môže vlastník zbierať zisky.
 3. Vlastník stránky nemôže byť zodpovedný za obsah, ktorý sa nachádza na iných stránkach, na ktoré môže byť používateľ presmerovaný.
 4. Stránka intransfer24.com môže obsahovať propagácie spoločností a finančných subjektov, od ktorých môže vlastník získať zisk.
 5. Obsah na webovej stránke intransfer24.com je určený na informačné účely. Nie sú návrhom a stimulom na obchodovanie s finančnými nástrojmi alebo inými formami investícií.
 6. Informácie na webovej stránke intransfer24.com nie sú odporúčaním, ktoré sa vzťahuje na finančné nástroje, ich emitentov alebo emitentov.
 7. Obsah zverejnený na webovej stránke intransfer24.com nie je právne ani finančné poradenstvo.
 8. Používateľ, ktorý používa stránku, vyhlasuje, že si prečítal a pochopil, aké sú pravidlá prevádzky stránky intransfer24.com.
 9. Vlastník intransfer24.com nepreberá zodpovednosť za tieto dôsledky:
  1. Investičné rozhodnutia používateľa alebo tretích strán na základe materiálov z webovej stránky.
  2. Straty vyplývajúce z investícií na základe odporúčaní, prognóz alebo správ stiahnutých z webovej stránky.
  3. Presmeruje na webové stránky vašej organizácie. Nepreberá zodpovednosť za ich spoľahlivosť, správnosť a spôsob konania.

Autorské práva. Zdroje umiestnené na webovej stránke intransfer24.com sú chránené autorskými právami a sú majetkom redaktorov intransfer24.com. Je zakázané ich kopírovať a ďalej distribuovať bez súhlasu autora.