Kryptowaluty na giełdzie.

Posted by

Jedną z najpopularniejszych strategii handlowych wciąż pozostaje handel przy użyciu poziomów podaży i popytu. Wraz z upływającym czasem większość jego odmian pozostaje taka sama i niestety nie przeradza się w oczekiwany zysk. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy?

Analiza z użyciem stref popytu i podaży.

Osoby początkujące w dziedzinie handlu twierdzą, że aby sprawdzić siłę danej strefy popytu lub podaży należy sprawdzić czas ostatniego kontaktu ceny z tą strefą. Zakłada się, że im jest dłuższy, tym lepiej. Rzeczywistość pokazuje coś dokładnie odwrotnego.

Im bardziej dana strefa jest świeża, tym bardziej jest prawdopodobna reakcja. Dzieje się tak z powodu, że zlecenia otwarte poprzez instytucje na jakimś określonym obszarze nie zostały zamknięte i z tego powodu muszą być bronione.

Na Forex i giełdzie kryptowalut dość często wspomina się o popycie i podaży, aczkolwiek traderzy często podchodzą do tematu z niezrozumieniem. Kreślone przez traderów na wykresie świecowym linie są całkowicie subiektywne. Dlaczego cena miałaby na nie reagować w konkretny sposób?

Jak kreują popyt i podaż traderzy instytucjonalni?

Bardzo upraszczając temat, prawo popytu i podaży giełdowej można nakreślić w dwóch punktach.

Kreowanie popytu następuje, by pojawiła się możliwość odsprzedaży pozycji w najlepszej cenie. Kreowanie podaży następuje, by pojawiła się możliwość odkupienia pozycji w najlepszej cenie.

Osoby początkujące często nie przywiązują wagi do powodów pozornie przypadkowych ruchów cen. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie tkwi problem, to spójrz na rynek oczami tradera detalicznego, obracającego środkami na tyle małymi, że ma on problemów ze znalezieniem płynności finansowej, jaka może mu pomóc w otwarciu pozycji.

Duże kapitały stoją w obliczu dużo trudniejszej sytuacji. Stąd banki obecne na giełdzie muszą tworzyć sztuczny popyt i podaż, a by realizować swoje zlecenia. Tutaj od razu powinny przyjść ci na myśl kryptowaluty, gdzie problemy z niską płynnością są zupełnie naturalne.

Proces projektowania rynku.

Co powinieneś zrobić, by sprzedać swój produkt po możliwie najwyższej cenie. Pewnie powinieneś zainwestować w skuteczny marketing. Najlepiej byłoby wywołać u kupujących poczucie, że produkt jest wart dużo więcej niż za niego płacą. Giełdowy popyt można tworzyć przez wzrosty lub spadki, gdzie dany instrument będzie wyglądał na niedowartościowany.

Kreowanie popytu poprzez wzrost wymaga wybicia ceny ponad poziom na wykresie. Poziom ten większość traderów detalicznych uważa za tyle istotny, że po przełamaniu powinien utrzymać cenę na powierzchni i być początkiem trendu wzrostowego. Jest to przykładowo wybicie powyżej poziomu oporu.

Obrazując, tłum bardzo chętnie wykupi od ciebie Bitcoin po złamaniu przez niego istotnej linii, ponieważ według logiki tłumu nabywa swój udział w niezwykle atrakcyjnej cenie, na początku przyszłej hossy. Spójrz jednak realnie. Czy jeśli ktoś proponuje ci zakup wartościowego przedmiotu po cenie niższej niż oczekiwana, to jest to podejrzane? Po prostu, gdy instytucje agresywnie windują wartość jakiegoś instrumentu, to dzieje się tak, że prawdopodobnie chcą wykreować popyt, jaki pozwoli im zamknąć z zyskiem swoje pozycje.

W przypadku tradingu giełdowego wiele metod nie odzwierciedla w pełni rzeczywistości i wyłapanie takich „okazji” może być problematyczne. Jeśli więc nie jesteś w stanie logicznie wytłumaczyć wyniku danej metody, oznacza to, że nie wiesz, o co chodzi i twój sposób prawdopodobnie nie działa.

Analiza techniczna na ryku kryptowalut.

Jest to najczęściej używane narzędzie, głównie przez traderów detalicznych w celu przewidywania przyszłego ruchu cen. Takie metody są zazwyczaj proste i efektywne. Zastanówmy się nad zagadnieniem analizy technicznej na rynku kryptowalut, gdzie jak wiadomo, dochodzi do częstych i gwałtownych wahań cen.

Analiza techniczna została zaprojektowana dla przewidywania zmian cen par walutowych na rynkach Forex, ale także i dla akcji, spółek i towarów z użyciem przeznaczonych do tego wykresów.

Z pomocą tej metody dokonuje się interpretacji informacji umieszczonych na wykresie, a więc: cen otwarcia, zamknięcia, najwyższych i najniższych cen danej sesji i innych. Praktyka często pokazuje, że analitycy techniczni często opierają swoje prognozy na wiedzy z dziedziny nazywanej psychologią tłumu.

Nie zważając na to, jak dany instrument się nazywa, ani ile kosztuje, rynek zachowuje się tak samo. Kieruje się strachem lub chciwością. Analiza techniczna proponuje pewien szablon użyteczny przy tworzeniu własnej strategi. Pozwala zmienić spekulację we własny biznes oparty o kryptowaluty.

Prognozowanie cen kryptowalut z użyciem analizy technicznej.

Raczej nie można zakładać, że analiza techniczna zawiedzie cię w przypadku zastosowania na rynku kryptowalutowym. Lepiej zadać sobie pytanie, w jakich okolicznościach najlepiej jest ją zastosować. W przypadku mało stabilnych rynków, jak np. rynek Bitcoin możesz dostać wiele nietrafionych sygnałów. Warto testować analizę techniczną w różnych ramach czasowych i z różnymi ustawieniami narzędzi, tak, aby otrzymać filtr chroniący przed zbyt wczesnym zawieraniem transakcji.

Kryptowaluty i podatność na manipulacje.

Rynki kryptowalutowe są relatywnie nisko kapitalizowane rynkowo, przez co są w dużym stopniu podatne na nagłe wzrosty i obsunięcia ceny. Przyciągają do siebie inwestorów stosujących dziania „pump-n-dump”, które polegają na jednoczesnym zakupie konkretnej kryptowaluty przez zorganizowanych traderów. Wtedy jej cena gwałtownie rośnie, co daje szanse na zyskowną sprzedaż i opuszczenie rynku.

Jeżeli opierasz się całkowicie na analizie fundamentalnej, to przynajmniej pobieżnie dokonaj analizy technicznej, by móc zidentyfikować główne poziomy i określić trendy. W przypadku oparcia handlu o analizę techniczną bądź ostrożny, ale nie wahaj się inwestować w kryptowaluty.

Jeśli chcesz już rozglądać się za tokenem rokującym dobre perspektywy, przygotuj plan handlu kryptowalutami oraz odpowiednią strategię. Każdy sposób handlu można skategoryzować jako handel długo, średnio i krótkoterminowy (daytrading).

Jeżeli chcesz przechowywać waluty w portfelu przez dłuższy czas, to musisz wiedzieć, że twoje podejście będzie inne niż w przypadku handlu dziennego. Handel dzienny to głównie analiza techniczna albo mniej używana analiza przepływu zleceń. Handel krótkoterminowy jest jednak uważany za bardzo ryzykowny, choć może przynosić niemałe zyski. Oczywiście pod warunkiem odpowiedniego przygotowania.

Początkujący handlarze często twierdzą, że technologia blockchain wyklucza stosowanie klasycznej analizy rynku. Rzeczywistość pokazuje, że ceny wirtualnych walut ustalane są mocą podobnych praw co waluty z rynków Forex.

Warto pamiętać, że inwestowanie na giełdzie kryptowalut wiąże się z poważnym ryzykiem, tym większym, im mniej wiedzy udało ci się zgromadzić.

Użycie teorii aukcji na rynkach kryptowalut.

Z założenia teorii aukcji rynki kryptowalut, par walutowych i akcji spółek giełdowych nie posiadają znaczących różnic w stosunku do przykładowo rynku produktów spożywczych. Wynika z tego, że cena to nic innego, jak mechanizm reklamujący dany instrument innym uczestnikom rynku na różnych poziomach.

Większe zainteresowanie danym poziomem sprawia, że zwiększają się obroty na nich i staje się bardziej prawdopodobne znalezienie zainteresowania w tym samym poziomie w przyszłości. Działa to także w stronę przeciwną. Niższe zainteresowanie daną ceną sprawia, że zwiększa się szansa odrzucenia jej przez mechanizm rynkowy i powrotu na najchętniej wybierane obszary. W teorii aukcji nazywa się je Fair Value, co można rozumieć jako wartość adekwatną.

Płynność rynkowa.

Na giełdzie możesz zastać zlecenia rynkowe i oczekujące, często nazywane główną siłą rynkową. Są one łączone z takimi instytucjami finansowymi, które posiadają zbyt duże środki, by puścić je w obieg zleceniami rynkowymi. Limit orders, czyli zlecenia oczekujące pełnią rynkową ścianę gotówki, powstrzymującą cenę przed dalszym wzrostem albo spadkiem, w momencie, gdy trwa proces absorpcji. W nim agresywne zlecenia rynkowe są pochłaniane poprzez zlecenia oczekujące o znacznie wyższej wartości.

Złożenie przez ciebie zlecenia oczekującego (limit order) przyczynia się do stworzenia płynności rynkowej. Także, jeśli twoje pozycje są otwierane z pomocą tzw. agresywnych zleceń, to składasz zlecenia limit z ustawieniem poziomów stop loss albo takie profit.

Powodem niskiej płynności giełdy kryptowalut jest brak wymaganej ilości zleceń oczekujących. Duża ilość zleceń oczekujących na rynku wraz z niewielką liczbą traderów ich realizujących czyni środowisko wysokiej płynności i małej zmienności ceny.

Takie okoliczności tworzą warunki nieprzyjazne dla inwestorów krótkoterminowych używających technik scalperskich. Stąd przykładowo giełdy kryptowalut ze względu na wysoką zmienność cen są naturalnym środowiskiem scalperów oraz osób poszukujących szybkiego zarobku pomimo dużego ryzyka.

Teoria Richarda Wyckoffa.

Jest to jedna z metod korzystających z ruchu ceny jako podstawowego argumentu za otwarciem pozycji. Taki sposób handlu powstał już ponad 100 lat temu, jednak wciąż pozostaje aktualny. Rządzą nim uniwersalne prawa popytu i podaży, mające zastosowanie także podczas handlu kryptowalutami.

Będąc opozycją dla klasycznej teorii fal Elliotta, sposób, w jaki analizuje się struktury rynku Wyckhoffa, zakłada, że każde zachowanie ceny, jakie widzimy na rynku, jest w stu procentach unikalne. Najsurowsza forma tego podejścia opiera się na prostych schematach tłumaczących, jak gracze, którzy mają większe środki, są w stanie manipulować ceną, by wywołać fale sprzedających albo kupujących. Dzięki nim mogą realizować zlecenia w przeciwnym kierunku.

Obecność wielu uczestników na rynku może powodować dezorientację, toteż alby uprościć sprawę Wyckoff postanowił zebrać najważniejszych z nich (instytucje finansowe) i stworzyć pojedynczego wroga – The Composite Man. Ta użyteczna koncepcja psychologiczna i zasada jest sporą pomocą w zrozumieniu podstaw analizy strukturalnej rynku według Wyckoffa. Podlegają jej także najpopularniejsze kryptowaluty.

Jeśli więc za wszystkie ruchy cen odpowiada jeden operator, a jego celem jest zmylenie większości uczestników, by zamknąć pozycje z zyskiem, to łatwiej jest zrozumieć logikę, jaka stoi za zachowaniem ceny.

Trzy prawa Wyckoffa

Według pierwszego prawa Wyckoffa, w przypadku gdy popyt na dane aktywa jest większy od podaży, ceny wzrastają, a odwrotnie podaż ponad popytem prowadzi do spadków cen. Wydaje się to być wyjątkowo proste, jednak wydaje się, że większość początkujących zachowuje tak, się jakby ignorowało taką zależność.

Drugie prawo Wyckoffa mówi o przyczynie i skutku. Różnica między popytem i podażą nie jest dziełem przypadku, a wynika z pewnych okoliczności rynkowych. Rzeczywiste prawo przyczyny i skutku umożliwia przewidywanie, jaką rolę występująca akumulacja albo dystrybucja będzie odgrywać w nadchodzącym trendzie, a gdzie każda z akumulacji i dystrybucji jest częścią szerszego kontekstu. Stąd prawo przyczyny i skutku określa, czemu służy obecna faza rynku.

Jak Wyckoff stwierdził w swoim trzecim prawie (prawo wysiłku i rezultatu), zmiany ceny danego instrumentu, to wynik wysiłku, którego reprezentacją jest wolumen. W przypadku, gdy ruch ceny jest adekwatny do obrotów przyjętych podczas tego właśnie ruchu, to jest to normalna sytuacja, gdzie są spore szanse, by kontynuować trend. Rozbieżność między ruchem ceny a obrotami umacnia szanse na ewentualne odwrócenie tendencji.

Author

  • A lover of matters related to investing and finances. He runs a company dealing with financial optimization methods. Privately, a mother of four and a happy married woman. He enjoys playing the piano, music and singing. After hours he gives private lessons.

REPLY
Cancel

Leave a Reply