Μυστικότητα

Μυστικότητα

 1. Η υπηρεσία ονομάζεται intransfer24.com.
 2. Ο ιστότοπος συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τη συμπεριφορά τους χάρη στα:
  1. Πληροφορίες που εισάγονται οικειοθελώς από τους χρήστες σε φόρμες.
  2. Cookies που αποθηκεύονται σε τελικές συσκευές.
  3. Συλλέγεται από τα λογότυπα του διαχειριστή φιλοξενίας του διακομιστή ιστού.
 3. Ο ιστότοπος συλλέγει μόνο πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη οικειοθελώς.
 4. Ο ιστότοπος έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης, όπως: ώρα εισόδου στον ιστότοπο ή διεύθυνση IP του επισκέπτη.
 5. Τα δεδομένα από τα έντυπα δεν θα τεθούν στη διάθεση τρίτων χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη.
 6. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις φόρμες υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που προκύπτουν από τη λειτουργία του εντύπου, για παράδειγμα για την αποστολή αιτήματος στη διοίκηση.
 7. Τα cookies είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, αποθηκευμένα στην τελευταία συσκευή του χρήστη του ιστότοπου.
 8. Η οντότητα που τοποθετεί cookies στην τελικά συσκευή του χρήστη του ιστότοπου, καθώς και η πρόσβαση σε αυτά, είναι ο διαχειριστής του ιστότοπου.
 9. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς:
  1. Δημιουργία στατιστικών στοιχείων που βοηθούν στην κατανόηση της χρήσης του ιστότοπου από τους χρήστες.
  2. Διατήρηση της περιόδου λειτουργίας του χρήστη μετά τη σύνδεση στην τοποθεσία Web, έτσι ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να συνδεθεί ξανά σε καθεμία από τις δευτερεύουσες σελίδες.
  3. Καθορίστε ποιο είναι το προφίλ ενός χρήστη για να του δείξετε σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο.
 10. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί δύο τύπους cookies:
  1. Cookies συνεδρίας, δηλαδή προσωρινά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην τελευταία συσκευή του χρήστη μέχρι να αποσυνδεθεί, να εγκαταλείψει τον ιστότοπο ή να απενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
  2. Μόνιμα, δηλαδή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην τελευταία συσκευή του χρήστη για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στις παραμέτρους του αρχείου cookie ή μέχρι να το διαγράψει ο χρήστης.
 11. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού επιτρέπει συχνότερα την αποθήκευση cookies στην τελευταία συσκευή του χρήστη. Ωστόσο, μπορείτε ακόμα να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις με βάση τις προθέσεις σας. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας επιτρέπει να διαγράψετε τα cookies ή να τα αποκλείσετε. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο υλικό βοήθειας ή στην τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται από το χρήστη.
 12. Ο περιορισμός της χρήσης των cookies ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.
 13. Ορισμένες συμπεριφορές του χρήστη της τοποθεσίας Web υπόκεινται σε σύνδεση στο επίπεδο διακομιστή. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση υπηρεσιών. Επιπλέον, διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης φιλοξενίας. Οι πόροι που προβάλλονται διακρίνονται από τη διεύθυνση URL.
 14. Μπορούν επίσης να καταγράφονται τα ακόλουθα:
  1. Η ώρα που ήρθε το ερώτημα.
  2. Την ώρα που ήρθε η απάντηση.
  3. Το όνομα του σταθμού-πελάτη που αναγνωρίζεται από το HTTP.
  4. Πληροφορίες σχετικά με σφάλματα που έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια συναλλαγών HTTP.
  5. Η διεύθυνση URL του ιστότοπου που είχε επισκεφθεί προηγουμένως ο χρήστης, ο λεγόμενος σύνδεσμος referer, τη στιγμή που η πρόσβαση στον ιστότοπο έγινε μέσω ενός συνδέσμου.
  6. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του χρήστη.
  7. Πληροφορίες διεύθυνσης IP.
 15. Τα παραπάνω δεδομένα δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα άτομα που περιηγούνται στις σελίδες. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για διοικητικούς σκοπούς του διακομιστή.
 16. Τα δεδομένα τίθενται στη διάθεση τρίτων εάν υπάρχουν νόμιμες περιστάσεις.
 17. Η πύλη δεν αναγνωρίζει φυσικά πρόσωπα μέσω των δεδομένων που χρησιμοποιεί.
 18. Ο Χειριστής μπορεί να υποχρεωθεί να παρέχει πληροφορίες που συλλέγονται από την υπηρεσία σε εξουσιοδοτημένους φορείς σε περίπτωση νομικά αιτιολογημένων αιτημάτων.
 19. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τα αλλάξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ο Ιστότοπος παρέχει πληροφορίες ότι η απενεργοποίηση των cookies που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο ταυτότητας, την ασφάλεια και την αποθήκευση των προτιμήσεων των χρηστών μπορεί να καταστήσει δύσκολη ή αδύνατη τη χρήση του ιστότοπου.