Pravidla

Podmínky použití intransfer24.com. Náš redakční tým umístí na intransfer24.com webové stránky následující text, který je dále označován jako Nařízení. Obsahuje informace o zásadách ochrany osobních údajů, podmínkách použití a samotných předpisech. Obecné:

 1. Každá osoba, která navštíví intransfer24.com, je povinna přečíst si obsah předpisů.
 2. Tyto předpisy upřesňují, jak by mělo používání webových stránek probíhat. Byly tedy vzneseny otázky přijímání obsahu na této webové stránce.
 3. Veškerý obsah na webových stránkách intransfer24.com je určen pouze pro informační účely.
 4. Bereme na vědomí, že jsme nebyli registrováni jako makléř nebo jako obchodník s finančními službami pod regulačním orgánem. Tvůrci webu intransfer24.com nemají licenci a odpovídající kvalifikaci pro investiční poradenství. Informace na těchto webových stránkách by měl čtenář považovat za vzdělávací nebo informativní materiály.
 5. Intransfer24.com je informační web, ale může mít reklamy nebo odkazy na jiné webové stránky. Vlastník webových stránek může od nich obdržet odměnu nebo jiné zisky, které závisí na dohodnutých podmínkách.
 6. Informace zveřejněné na webových stránkách intransfer24.com jsou názory a názory tvůrců, stejně jako návštěvníků webu. Takto by měl být obsah interpretován. Zprávy zveřejněné na intransfer24.com stránce jsou majetkem vlastníků webu. Zakazujeme distribuci, změnu nebo používání obsahu stránek. Dojde-li k porušení tohoto zákazu, vyhrazujeme si právo zahájit soudní řízení.
 7. Každý z lidí, jako jsou čtenáři, uživatelé nebo návštěvníci webu, činí všechna finanční rozhodnutí sami. Majitelé stránek intransfer24.com nést důsledky takových rozhodnutí. Materiály z webových stránek intransfer24.com by neměly být považovány za nabídku nebo doporučení.
 8. Uživatel stránek souhlasí s tím, že investice a obchodování jsou činnosti založené na spekulacích, které s sebou nesou značné riziko ztrát. Investoři mohou přijít o část nebo všechny prostředky na svém účtu. Proto by neměli přijímat dříve uvedená opatření bez konzultace s finančním odborníkem. Majitelé stránek intransfer24.com informovat, že riskovat kapitál, který si člověk nemůže dovolit ztratit, je velmi nevhodné.
 9. Investice do Forexu, kryptoměn, CFD, binárních opcí nebo jiných finančních nástrojů by neměly být založeny na obsahu z intransfer24.com. To je způsobeno skutečností, že nemáme licenci nebo registraci jako konzultanti nebo finanční poradci. Než začnete investovat, zkontrolujte upozornění na rizika na webových stránkách makléře.
 10. Jste zodpovědní za investice do cenných papírů, binárních opcí a dalších finančních nástrojů. Redaktoři webových stránek intransfer24.com nepřebírají žádnou odpovědnost za finanční ztráty návštěvníků webu.
 11. Komentáře čtenářů intransfer24.com stránky se stávají veřejným obsahem.
 12. Redaktoři intransfer24.com stránky mohou smazat komentáře, které:
  1. Nesouvisí s obsahem článku nebo položky.
  2. Jsou vulgární, obscénní nebo obsahují urážlivý obsah bez ohledu na formu, ve které jsou publikovány, jako je text nebo grafika. Je také zakázáno používat vulgární výrazy ve zkrácené formě.
  3. Jsou v rozporu s platnými právními předpisy.
  4. Patří k politickým, společenským, reklamním nebo jiným nemenedovaným kampaním.
  5. Obsahují zbytečné informace – jsou spamem.
  6. Jsou označeny avatarem, který porušuje zákon nebo dobré zvyky.
  7. Mají stylistické nebo pravopisné chyby a znemožňují čtení významu prohlášení.
  8. Jsou psány velkými písmeny a mají nadměrný počet speciálních znaků.
  9. Obsahují osobní údaje, jako je místo bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo.
  10. Jsou adresovány redaktorům intransfer24.com webových stránek.
 13. Redakční rada zakazuje zveřejňování připomínek:
  1. Podpora konzumace alkoholu, omamných látek nebo drog.
  2. Urážet veřejné osobnosti, soukromé osoby nebo je pomlouvat neprokázanými obviněními.
 14. Redakce si vyhrazuje právo upravovat položky, které porušují předpisy.
 15. Redakční rada může ustanovení nařízení kdykoli s okamžitou platností změnit od okamžiku jejich zveřejnění.

Odpovědnost za službu:

 1. Každý z lidí, kteří navštíví webové stránky, by si měl intransfer24.com přečíst předpisy obsažené na webových stránkách.
 2. V obsahu stránek mohou být umístěny odkazy na affiliate programy, ze kterých může majitel vybírat zisky.
 3. Vlastník webu nemůže být zodpovědný za obsah, který je na jiných stránkách, na které může být uživatel přesměrován.
 4. Stránka intransfer24.com může obsahovat propagační akce společností a finančních subjektů, ze kterých může vlastník získat zisk.
 5. Obsah na webových stránkách intransfer24.com je určen pro informační účely. Nejedná se o návrh a pobídku k obchodování s finančními nástroji nebo jinými formami investic.
 6. Informace na internetových stránkách intransfer24.com nejsou doporučením, které by se vztahovalo na finanční nástroje, jejich emitenty nebo emitenty.
 7. Obsah zveřejněný na webových stránkách intransfer24.com není právním ani finančním poradenstvím.
 8. Uživatel používající web prohlašuje, že si přečetl a pochopil, jaká jsou pravidla provozu webu intransfer24.com.
 9. Majitel intransfer24.com nepřebírají odpovědnost za následující důsledky:
  1. Rozhodování o investicích uživatelem nebo třetími stranami na základě materiálů z webových stránek.
  2. Ztráty vyplývající z investic na základě doporučení, prognóz nebo zpráv stažených z webových stránek.
  3. Přesměruje se na weby vaší organizace. Nepřevezme odpovědnost za jejich spolehlivost, správnost a způsob jednání.

Autorské právo. Zdroje umístěné na webových stránkách intransfer24.com jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem redaktorů intransfer24.com. Je zakázáno je kopírovat a dále distribuovat bez souhlasu autora.